Palaveri 18.6.2019

PALAVERI 18.06.2019, klo 13-1500, Karhuhalli
Ikaalisten kaupunki, tekniset palvelut: tekninen johtaja Satu Rask, Riku
Läykkälänlahden asukasyhdistys: pj Heljä Tuokko, Ilpo Hellman, Jorma Kiiveri, Heikki Lehtonen, (Timo Tuomisto)

ASIALISTA JA MUISTIO/hl
Palaverin tarkoituksena on keskustella ensi ja tulevien vuosien suunnitelmista mm. Läykkälänlahden katujen, uimarannan, puistojen ja asukasyhteistyön asioista.
Asukkaille on toimitettu etukäteisinfo palaverista ja pyydetty palautetta, toivomuksia, vaatimuksia ja odotuksia Läykkälänlahden asumisviihtyisyyden lisäämiseksi.
Asukasyhdistyksen puolesta todettiin merkityksellisimmiksi asioiksi uimarannan, rannan Metsäpuiston ja katujen hoito jo tänä kesänä ja tulevina vuosina. Odotetaan myös töiden käynnistyvän jo tänä kesänä Teljonpuiston raivauksilla ja harvenukksilla ja Melojankadun-Pirkantien-kaupunkiniityn luomisella!

1. Uimaranta
– hiekkaranta siivotaan tänä kesänä ja ensi kesänä ruoppauksen jälkeen eriste- ja hiekkapeitto veteen ja rannalle, kaislikon ruoppaus ensi kesään, laituri kuntoon heti kun vesitilanne antaa myöden ja ensi vuodeksi pysyvä ja kestävä laituriratkaisu, nuotiopaikaksi siivouksen yhteydessä kaivonrengas rannalle ja penkit ympärille ja ensi kesäksi asianmukainen nuotio- ja virkistyspaikka

– Teljonkadulta rakennusten 13 ja 15 välistä lähtevän rantaan johtavan polun kunnostus.. Noin 7 vuotta sitten saimme kaupungilta polun parantamiseksi autokuorman tai kaksi sepeliä 0-30 mm, jonka levitimme polulle. Sepelin alle asensimme sidekankaan. Polku on nyt painunut melko syvälle, joten kysymmekin, että voisiko kaupunki tuoda polulle jälleen kuorman tai pari sepeliä ja levittää sepelin polulle esimerkiksi bobcatilla samalla käynnillä kun sillä nostetaan uimalaiturin päässä oleva betonikehikkoa ?

– Laiturin vieressä olevan venerannan luiskan muotoilua ensi talvena tai muuna työkoneen painon kestävänä aikana.

2. Läykkälänlahden kadut erittäin heikossa kunnossa

– lukuunottamatta Teljonkadun alkupäätä-,Varpakatua ja Soutajantietä ,
– Melojankadulle on esitetty Kompin vilkkaan liikenteen johdosta mm. koululaisten vuoksi kevyenliikenteen kaistaa,joka sopii hyvin viheralueelle,
– Varpakadulle liikennehidasteiden esitykset tulevat nähtäville ja toimitetaan myös Asukasyhdistykselle,
– Veteraanipolku pitäisi saada nimensä mukaiseen arvoon. Selvitetään sadevesien ohjausta.
– Kurakko urheilukentän sivusta sorastetaan liukkauden estona.

3. Puistot

– jo aikaisemmin sovittu rannan Metsäpuisto-projekti on vaiheessa, ns Teljonkadun ja Urheilukentän välinen ranta-alue, Tarkoituksena puuston yms monimuotoisuuden säilyminen siten, että havu- ja lehtipuita harvennetaan kaupungin toimesta ja Asukasyhdistys pyrkii talkoilemaan aluskasvillisuuden raivauksessa!
– Teljonpuisto (Teljon-Raholan-Melojankatu) on melkoinen viidakko vain Tarzan puuttuu. Puistossa on paljon isoja vanhoja puita, joista jokainen myrsky katkoo melko tukevia oksia. Huomattavan isot puut aivan tonttien rajan läheisyydessä pimentävät niin, että valoja on pidettävä päällä jatkuvasti eikä taivasta juurikaan näe. Ruusupuskat valtavine rikkakasviröykkiöineen ovat ihan oma lukunsa .
– Ruusupuskat pois ja nurmikko tilalle. Tehdään puiden harvennuskartoitus ja työ suunnitelmiin.
– Varpakadun ja Hankakadun väliseen puistoon grillauspaikka. Ei suositeltavaa keskelle asutusta. Keskitetään uimarannalle.
– Melojankadun varressa on rakentamatonta aluetta, joka lienee kaupungin hoidossa Voitaisiinko siihen perustaa kaupunkiniitty? Vastaavia asutuksen keskellä olevia luonnonkukkaniittyjä on perustettu viime aikoina mm. Porvoon Palokujalle, Tuusulan kunnanpuistoon ja Jyväskylän Aatoksenpuistoon Pirkantien ja Melojakadun kulmilta lähtee entinen lampola ja sen jälkeen on pajukkoa kasvava ja etanoita ruokkiva kaupungin puistoväylä (10 m) ja sitten rakentamaton tontti Urheilukentän vieressä.
– Pienoisveturipuistotontti jää toimenpiteiden ulkopuolelle ja laitetaan ”ryteikön” harvennus suunnitelmiin ja työn alle.
– Raholankadun haarojen välissä kulkee kaupungin ylläpitämä kevyen liikenteen väylä, joka talvisin toimii hiihtolatuna.
Sen toisella puolella on avo-oja, joka ei laske mihinkään, vaan siinä vesi seisoo.

– kasvaa pajukkoa ja jättibalsamia

– on hyttyshautomo

– kaventaa latu-uraa
-vaikeuttaa kaikkinensa väylän ylläpitoa.

Tarkistetaan sadeymshulevesien ohjausta ja ojan täyttöä ja pusikkojen raivausta. Työn alle tänä kesänä?

4. Jätehuolto
– Olisiko mahdollista saada jätepiste/ muovijätteelle sekä biojätteelle. Muovijätteelle useampia keräyspisteitä, S-Market, Komppi. Biojätteen käsittely ja keräys jää asukkaiden keskenään ja jätehuoltoyhtiöiden ratkaistavaksi.

5 Asukasyhteistyö

Esim.Tre-malli-kuva
Kaupungin ja Asukasyhdistyksen yhteistyön tiivistäminen on kannatettava ,hyödyllinen ja kehitettävä toimintatapa, jossa yhteistyö käynnistyy yhteisen tilannekuvan luomisella ja päämäärien asettamisella tarvittaville muutoksille ja säilytettäville asioille. Kaupunki ja Asukasyhdistys informoivat toisiaan henkilökohtaisesti, palavereilla yms ja somen välityksellä ja käyvät tarvittaessa neuvotteluja. Kaupungin ja Asukasyhdistyksen yhteistyö ei ole esteenä asukkaiden asioinnille kaupungin viranhaltijoiden kanssa.